Υγεία, Δημόσια - Αθήνα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Υγεία, Δημόσια - Αθήνα

Αντίστοιχοι όροι

Υγεία, Δημόσια - Αθήνα

Σχετικοί όροι

Υγεία, Δημόσια - Αθήνα

3 Αρχειακή περιγραφή results for Υγεία, Δημόσια - Αθήνα

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Οικονομικού του Αρεταίειου Νοσοκομείου

  • GRGSA-CA- ADM318.01
  • Αρχείο
  • 1931-2006

Το αρχείο περιέχει υλικό των παρακάτω τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικού: Τμήμα Λογιστηρίου (υπηρεσιακά βιβλία: παρακολούθησης εξόδων, παρακολούθησης εσόδων, ημερολόγια, καταχώρησης λογαριασμών νοσηλίων, καταχώρησης χρηματικών ενταλμάτων, εκθέσεις οικονομικής κατάστασης και κίνηση ασθενών, ισολογισμοί και απολογισμοί) και Τμήμα Χρηματικού (υπηρεσιακά βιβλία: επιταγών, συγκεντρωτικών καταστάσεων εσόδων – εξόδων, ταμείου).

Αρεταίειο Νοσοκομείο, Διεύθυνση Οικονομικού

Αρχείο Διεύθυνσης Οικονομικού του Αρεταίειου Νοσοκομείου

  • GRGSA-CA- ADM318.02
  • Αρχείο
  • 1962-1998

1) Διεύθυνση Οικονομικού: οικονομικά στοιχεία, αλληλογραφία, μέτρα για την αντιμετώπιση του καύσωνα, προϋπολογισμός δαπάνης μισθοδοσίας, υπόδειγμα δελτίου ταυτότητας. 2) Τμήμα Λογιστηρίου: φάκελος συμβάσεων για νοσηλεία οικονομικά αδυνάτων ασθενών.

Αρεταίειο Νοσοκομείο, Διεύθυνση Οικονομικού

Αρχείο Νομαρχίας Αττικής

  • GRGSA-CA- ADM132.01
  • Αρχείο
  • 1940 - 1971 (κυρίως 1941-1965)

Το αρχείο της Νομαρχίας Αττικής περιλαμβάνει υλικό για την περίοδο 1940-1965, μιας περιόδου όπου δεσπόζουν, βεβαίως, τα γεγονότα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της Κατοχής, της εμφύλιας σύγκρουσης, της ανασυγκρότησης της χώρας και της οικοδόμησης ενός μετεμφυλιακού κρατικού μηχανισμού που θα προσαρμοζόταν στις απαιτήσεις των νικητών του Εμφυλίου και θα συνέχιζε τη δίωξη των ηττημένων. Έτσι, μέσα από τα έγγραφα του αρχείου, ξεδιπλώνονται πτυχές των σχέσεων της κυβέρνησης των Αθηνών με τις Κατοχικές αρχές, της οργάνωσης του κρατικού μηχανισμού την περίοδο της Κατοχής, των επιπτώσεων από τις τραγικές συνθήκες διαβίωσης των πολιτών της Αθήνας την περίοδο 1940-1944 κ.ά. Για την περίοδο του Εμφυλίου, το αρχείο παρέχει πληροφορίες για διάφορες εκφάνσεις της εμφύλιας σύγκρουσης και, κυρίως, για την εκκαθάριση του δημόσιου τομέα από κομμουνιστές υπαλλήλους. Παράλληλα, οι φάκελοι του αρχείου αποτυπώνουν τις προσπάθειες αναδιοργάνωσης του κρατικού μηχανισμού και των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης μετά το τέλος του πολέμου. Για την περίοδο μετά το 1949, το υλικό του αρχείου παρέχει πληροφορίες για τον μετεμφυλιακό κρατικό μηχανισμό που είχε ως βασικό προσανατολισμό την περιφρούρηση του επιβαλλόμενου από τους νικητές του Εμφυλίου συστήματος κοινωνικής οργάνωσης και των αρχών που το περιέβαλαν από δυνητικές απειλές. Επιπλέον, μεσά από τους φακέλους του αρχείου παρέχονται στοιχεία για τη διοικητική ιστορία, τις αρμοδιότητες, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της Νομαρχίας, ενώ δίνονται πληροφορίες για ποικίλες πτυχές της οργάνωσης του αστικού βίου και για τη διαχείριση των προβλημάτων (δημόσια υγεία, ασφάλεια κ.λπ.) που προέκυπταν από τη διοίκηση μιας μεγάλης πόλης.

Νομαρχία Αττικής