Υαλουργεία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Υαλουργεία

Αντίστοιχοι όροι

Υαλουργεία

Σχετικοί όροι

Υαλουργεία

3 Αρχειακή περιγραφή results for Υαλουργεία

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Μελετοπούλου, οικογένεια

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 3/03
  • Αρχείο
  • 1877-1943

1.1 Διάφορα ιδιωτικά συμφωνητικά της οικογένειας Μελετόπουλου (Ν.Μελετόπουλου Υιοί) και επιστολές σχετικές με την από κοινού κυριότητα και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, κοινών οφειλών και κερδών, κληρονομικών θεμάτων (1877-1892).

Υαλουργείο Μελετόπουλου (απογραφή υλικών, 1878-1879)

Κληρονόμοι Αναστασίου Ν. Μελετόπουλου (1875-1888)

1.2 Πώληση (εξ αδιαιρέτου) κτημάτων αδελφών Μελετόπουλου και Εμ. Σελά (1905-1914)

1.3 Δημήτριος Ν. Μελετόπουλος: ιστορικό οικογένειας Μελετοπούλου, οικογενειακή αλληλογραφία με τη σύζυγό του Ιουλία, το γένος Μοράρη, την Ελένη χήρα του αδελφού του Αναστασίου και τα ανήψια του, διάφορα οικονομικά, λογαριασμοί (1884-1920).

1.4 Ιουλία Δ. Μελετοπούλου: οικογενειακή αλληλογραφία με τον μετέπειτα σύζυγο της και αδελφές της, αποδείξεις χρηματικών καταβολών και προσφοράς κοσμημάτων Δημητρίου προς Ιουλία, αναγγελία μνημόσυνου της (1884-1918).

1.5 Αλέξανδρος Ν. Μελετόπουλος και Μαρία Λ. Καμπάνη: προσωπική αλληλογραφία προ γάμου (1884-1885).

1.6 Νικόλαος Δημ. Μελετόπουλος: διάφορα πιστοποιητικά, διαθήκη, τραπεζικοί λογαριασμοί κλπ. (1898-1943)

Μελετοπούλου, οικογένεια

Μεσσηνέζης, Ιωάννης

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 5/06
  • Αρχείο
  • 1925 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος)

"Ιδιαιτέρα αλληλογραφία 1925": Εξερχόμενη αλληλογραφία του Μεσσηνέζη προς: Durrant, Gumerbath (βρετανική πρεσβεία), Ματσούκα, Σιμωνίδη (Εταιρεία Γενικών Αποθηκών) κ.ά.

Μεσσηνέζης, Ιωάννης

Νικολάου, Ιωάννης

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 31/98
  • Αρχείο
  • 1936-1949

Εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία του Ιωάννη Νικολάου σχετική με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του και τις προσωπικές υποθέσεις του. Επιστολές του αδελφού του Κώστα Νικολάου οι οποίες σχετίζονται τόσο με τη λειτουργία της επιχείρησης όσο και με προσωπικά θέματα. Ευχετήριες κάρτες, τηλεγραφήματα και προσκλητήρια προς τον Ιωάννη Νικολάου. Καταστάσεις εμπορευμάτων, τιμολόγια, οικονομικά έντυπα, αποδείξεις πληρωμών, λαχεία, δίπλωμα φιλολογικού συλλόγου “Παρνασσός" κ.ά. Το τμήμα που αφορά τον Χρήστο Αργυρόπουλο περιλαμβάνει ασφαλιστικά συμβόλαια διαφόρων εταιριών, αλληλογραφία, βεβαιώσεις παραγγελιών του υαλουργείου “Ερμής", σχέδια υαλικών, καταστάσεις, ένα ιδιωτικό συμφωνητικό κ.ά.

Νικολάου, Ιωάννης