Τυχερά παιχνίδια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Τυχερά παιχνίδια

Equivalent terms

Τυχερά παιχνίδια

Σχετικοί όροι

Τυχερά παιχνίδια

4 Αρχειακή περιγραφή results for Τυχερά παιχνίδια

4 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης

  • GRGSA-IAM- ADM240
  • Αρχείο
  • 1991 - 2010

Περί προστασίας περιβάλλοντος, συμβάντα-ατυχήματα, ημερήσιες αναφορές, περί παιγνίων, ενημερωτικά δελτία, λαθρομετανάστες, στατιστική. Φάκελοι για τον πόλεμο στο Ιράκ, δειγματοληψίες για αγορανομικά θέματα και αγορανομικές παραβάσεις σε υγρά καύσιμα, επαναπροώθηση Αλβανών λαθρομεταναστών, μεταγωγές ψυχοπαθών.

Αστυνομικό Τμήμα Σταυρούπολης (Θεσσαλονίκη)

Αρχείο Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων Υπουργείου Οικονομικών

  • GRGSA-CSA- ADM241.01
  • Αρχείο
  • 1929-2014

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και φάκελοι συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής Κρατικών Λαχείων / (από 1988) Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων. Βιβλία-ημερολόγια: αναλυτικά ημερολόγια εισπράξεων, πωλήσεων-επιστροφών λαχείων, εμβασμάτων, αναλυτικά, συγκεντρωτικά, απογραφών και ισολογισμού, εξαργυρώσεων, βιβλία συμφωνιών Τραπεζών. Βιβλία: εισπράξεων, εμβασμάτων, εξαργυρώσεων, ισοζυγίου, μερικών διαφορών, πληρωμών, προσωρινών λογαριασμών, προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού, συμφωνιών Τραπεζών, χαρτοφυλακείου, προμηθειών, επικόλλησης στελεχών. Καθολικά των παραπάνω τύπων συναλλαγών καθώς και πρακτόρων Αθηνών – Πειραιά και Επαρχιών. Φάκελοι χορηγημάτων. Υπηρεσιακά βιβλία πρακτόρων και λαχειοπωλών, φάκελοι σχολαζουσών υποθηκών πρακτόρων, καταστάσεις πρακτόρων. Πληρωμές – εισπράξεις, βιβλία επικόλλησης στελεχών. Καταστάσεις έκδοσης. Πρωτόκολλα κλήρωσης λαχείων. Οπτικοακουστικό υλικό: αφίσες, διαφημίσεις, οπτικοακουστικό υλικό διαφημίσεων (μπομπίνες, ταινίες). Κληρωτίδα, σφραγίδες. Το αρχειακό υλικό αφορά το σύνολο των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων καθώς και το σύνολο των λαχείων που αυτή εξέδιδε: Εθνικό, Λαϊκό, Κοινωνικής Αντίληψης (Ειδικό/Πρωτοχρονιάτικο) καθώς και το Στιγμιαίο (Ξυστό), Ευρωπαϊκό.

Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων

Αρχείο Τμήματος Ασφαλείας Σταυρούπολης της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης

  • GRGSA-IAM- ADM269
  • Αρχείο
  • 1980 - 2005

Εκτέλεση διωκτικών, ψυχασθενείς, άδειες καταστημάτων για τυχερά παιχνίδια, φάκελοι στρατευσίμων. 64 ανενεργοί ατομικοί φάκελοι του καταργηθέντος Τμήματος Ασφαλείας Σταυρούπολης των ετών 1980-2005.

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Ασφαλείας, Τμήμα Ασφαλείας Σταυρούπολης