Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια

Αντίστοιχοι όροι

Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια

Σχετικοί όροι

Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια

228 Αρχειακή περιγραφή results for Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια

228 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Α' Γυμνασίου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.001.002
 • Αρχείο
 • 1872 - 1962

Φάκελοι αλληλογραφίας και διαφόρων πιστοποιητικών, μαθητολόγια, ειδικοί έλεγχοι, βιβλία πρακτικών συλλόγου των καθηγητών, πράξεων σχολικής επιτροπής κ.ά.

Α' Γυμνάσιο Ναυπλίου

Αρχείο "Σχολής Αθανασίου Κωνσταντινίδου"

 • EDU032
 • Αρχείο
 • 1937 - 1971

Βιβλία Πρακτικών απολυτηρίων εξετάσεων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, 10 απολυτήρια.

Ιδιωτικόν Γυμνάσιον Αρρένων "Σχολή Αθανασίου Κωνσταντινίδου"

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU112.02
 • Αρχείο
 • 1937-1993

Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Μαθητολόγια, Μητρώα, Βιβλία Πιστοποιητικά Σπουδών, Ειδικοί Έλεγχοι, Ειδικά Μητρώα Εξετάσεων

1ο Γενικό Λύκειο Δράμας

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU112.01
 • Αρχείο

Τίτλοι Σπουδών (Απολυτήρια Δημοτικού-Γυμνασίου), Βιβλία Υλικού, Βιβλία Πράξεων

1ο Γενικό Λύκειο Δράμας

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης

 • EDU071
 • Αρχείο
 • 1874 - 2014

Περιλαμβάνει υπηρεσιακά βιβλία και έγγραφα, Μητρώα μαθητών, Βιβλία πράξεων των διδασκόντων, Γενικούς και Ειδικούς Ελέγχους, απολυτήριους τίτλους από το σχολικό έτος 1874-1875, όταν λειτουργούσε ως Ελληνικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης (μετέπειτα Α΄ Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης).

1ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης

Αρχείο 1ου Γραφείου Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας

 • GRGSA-CA- ADM052.01
 • Αρχείο
 • 1986-1989

Το αρχείο περιέχει αλληλογραφία με Διευθύνσεις της ΚΥ του ΥΠΕΠΘ, οργανισμούς (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων), Στατιστική Υπηρεσία, που αφορούν παροχή στατιστικών στοιχείων για εκπαιδευτικούς, μαθητές και για τα σχολικά κτήρια των περιοχών αρμοδιότητας του Γραφείου. Το αρχειακό υλικό είναι μέρος του διοικητικού φακέλου 7 που σύμφωνα με τη νομοθεσία (ΠΔ. 63/1981) φέρει τίτλο "Στατιστικά στοιχεία" και περιλαμβάνει: απογραφικά δελτία και στατιστικοί πίνακες ΥΠΕΠΘ, δελτία κινήσεως προσωπικού, δελτία και πίνακες ΕΣΥΕ, τριμηνιαία στοιχεία απασχολήσεως Υπουργείου Συντονισμού, ειδικά στατιστικά στοιχεία ιδιωτικής εκπαιδεύσεως, πάσης φύσεως λοιπά στατιστικά και απογραφικά δελτία και πίνακες, συναφής αλληλογραφία

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, 1ο Γραφείο

Αρχείο 1ου Γυμνασίου Γρεβενών

 • EDU029.01
 • Αρχείο
 • 1956-2011

Τίτλοι σπουδών, απολογισμοί, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

1ο Γυμνάσιο Γρεβενών

Αρχείο 1ου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU046.01
 • Αρχείο
 • 1982 - 1993

Υπηρεσιακή αλληλογραφία (οικονομικά θέματα, εξωδιδακτικές δραστηριότητες).

1ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Αρχείο 1ου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU046.03
 • Αρχείο
 • 1945

Χρηματικά εντάλματα, και 1 στέλεχος (μπλοκ) χρηματικών ενταλμάτων.

1ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Αρχείο 1ου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU046.02
 • Αρχείο
 • 1943 - 1984

Βιβλία διδασκόμενης ύλης, βιβλία ταμείου (1957-1966), πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία βοηθητικού ελέγχου, ανεπίδοτους τίτλους (1943-44), κτηριολογικά θέματα, αλληλογραφία Συλλόγου Γονέων, πρακτικά εκπαιδευτικού συνεδρίου στις Σέρρες (1964).

1ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Αρχείο 2ου Γυμνασίου Γρεβενών

 • EDU045.01
 • Αρχείο
 • 1976-1998

Τίτλοι σπουδών, μαθητικές κοινότητες, στατιστικοί πίνακες, αλληλογραφία κ.ά.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών

Αρχείο 2ου Γυμνασίου Σερρών

 • Αρχείο
 • 1982 - 2019

Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία. Στατιστικά στοιχεία, μετακίνηση μαθητών και συλλογικά όργανα.

2ο Γυμνάσιο Σερρών

Αρχείο 3ου Γυμνασίου Σταυρούπολης

 • EDU068
 • Αρχείο
 • 2005 - 2012

Τρεις φάκελοι που αφορούν: Φυσική Αγωγή (εγκύκλιοι, νομοθεσία, αγώνες πρωταθλήματα, σεμινάρια και συνέδρια φυσικής αγωγής), εξωδιδακτικές δραστηριότητες (εγκύκλιοι, νομοθεσία, διδακτικές επισκέψεις, διαγωνισμοί, θεατρικές παραστάσεις), μισθοδοσία (εγκύκλιοι, νομοθεσία, μεταφορές μαθητών, πρόσθετες παροχές).

3ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης

Αρχείο 4ου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU058.01
 • Αρχείο
 • 1984 - 1988

5 έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας (λειτουργία σχολείου, οικονομικά).

4ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Αρχείο Α' Γυμνασίου Αρρένων Λαρίσης

 • GRGSA_LAR EDU005.02
 • Αρχείο
 • 1889 - 1991

Το αρχείο του Α' Γυμνασίου Αρρένων Λάρισας καλύπτει τα έτη 1889 - 1991 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το ως άνω διάστημα. Αποτελείται από 134 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βαθμολόγια, ποινολόγια, βιβλία πράξεων κ.ά., 92 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου, καθώς και ένα μεγάλο όγκο αιτήσεων εγγραφών και μετεγγραφών με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των μαθητών.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Α' Γυμνάσιο Αρρένων Λαρίσης

Αρχείο Α' Γυμνασίου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.001.007
 • Αρχείο
 • 1841 - 1917

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διδασκομένης ύλης, αποδεικτικών, απογράφης υλικού και απουσιών.

Α' Γυμνάσιο Ναυπλίου

Αρχείο Α' Γυμνασίου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.001.005
 • Αρχείο
 • 1890 - 1947

Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, γενικός έλεγχος.

Α' Γυμνάσιο Ναυπλίου

Αρχείο Α' Γυμνασίου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.001.006
 • Αρχείο
 • 1918 - 1941

Γενικός έλεγχος, πρακτικά συλλόγου καθηγητών.

Α' Γυμνάσιο Ναυπλίου

Αρχείο Α' Γυμνασίου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.001.001
 • Αρχείο
 • 1837 - 1966

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πρακτικών του συλλόγου των καθηγητών, πρόγραμμα μαθημάτων κ.ά.

Α' Γυμνάσιο Ναυπλίου

Αρχείο Α΄ Γυμνασίου Θηλέων Θεσσαλονίκης.

 • EDU062
 • Αρχείο
 • 1919 - 1991

Μαθητολόγια, Ειδικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πράξεων, Βιβλία Ταμείου Σχολικής Εφορείας, Ημερολόγια, μισθοδοτικά, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Τίτλοι Σπουδών.

Α΄ Γυμνάσιο Θηλέων Θεσσαλονίκης

Αρχείο Αστικού Γυμνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης

 • EDU038
 • Αρχείο
 • 1919 - 1977

Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Ειδικού Ελέγχου, Βοηθητικό Ειδικού Ελέγχου, Βιβλία Γενικού Ελέγχου και Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πράξεων, Μητρώου Προσωπικού, βιβλία Σχολικής Εφορίας και Μισθολογικών Καταστάσεων

Αστικό Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης

Αρχείο Β΄ Γυμνασίου Θεσσαλονίκης

 • EDU030
 • Αρχείο
 • 1914 - 1970

Βιβλία Γενικών Ελέγχων, Μαθητολόγια, Βιβλία Παιδαγωγικών Συνεδριών, Πιστοποιητικών Σπουδών, μισθολόγια καθώς και βιβλία οργάνων, σκευών και γενικά ακίνητης περιουσίας του σχολείου.

Β΄ Γυμνάσιο-Λύκειο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Γενικού Λυκείου Νέας Ζίχνης Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU038.10
 • Αρχείο
 • 1989 - 2014

Αλληλογραφία οργανωτικού περιεχομένου, εγκύκλιοι, αλληλογραφία σχολικών συμβούλων.

Γενικό Λύκειο Νέας Ζίχνης Σερρών

Αρχείο Γενικού Λυκείου Νέας Ζίχνης Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU038.11
 • Αρχείο
 • 1989 - 2016

Έγγραφα εκπαιδευτικής νομοθεσίας, έγγραφα εγκυκλίων και αλληλογραφίας οργανωτικού περιεχομένου, έγγραφα στατιστικών στοιχείων, έγγραφα αλληλογραφίας συντονιστών εκπαίδευσης και έγγραφα ενισχυτικής διδασκαλίας.

Γενικό Λύκειο Νέας Ζίχνης Σερρών

Αρχείο Γενικού Λυκείου Νιγρίτας Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU067.01
 • Αρχείο
 • 1925 - 1986

4 βιβλία μισθοδοσίας καθηγητών (1925-1967), ατομικοί φάκελοι καθηγητών Ημιγυμνασίου Νιγρίτας (1925-1943), άδειες, υπηρεσιακές μεταβολές, οικονομικά θέματα (1925-1947). Το νεότερο αρχείο (1967-1986) περιλαμβάνει σχέδια εγγράφων καθώς και έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

Γενικό Λύκειο Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM003.04
 • Αρχείο
 • 1984 - 2005

Στατιστικά στοιχεία, εξωδιδακτικές εκδηλώσεις, βραβεία, αριστεία, γενικές εξετάσεις.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών, Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρχείο Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM003.03
 • Αρχείο
 • 1982 - 2002

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας με τα σχολεία της αρμοδιότητας του Γραφείου κατάργηση και ίδρυση σχολικών μονάδων, εκθέσεις λειτουργίας, στατιστικά στοιχεία, εκδρομές.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών, Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρχείο Γραφείου Σχολικής Συμβούλου ΠΕ 03 - Μαθηματικών Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Μαρίτσας Γκόνου

 • GR GRGSA-MAG EDU154
 • Αρχείο
 • 2014-2018

Εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα, Ερευνητικές Εργασίες, Βιωματικές Δράσεις, Επιμορφωτικές Δράσεις, Διδακτικές Επισκέψεις Σχολείων

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Γραφείο Σχολικών Συμβούλων

Αρχείο Γραφείου Σχολικής Συμβούλου ΠΕ 06 - Αγγλικής Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Βασιλικής Παπαϊωάννου

 • GR GRGSA-MAG EDU153
 • Αρχείο
 • 2014-2018

Εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα, Ερευνητικές Εργασίες, Βιωματικές Δράσεις, Επιμορφωτικές Δράσεις

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Γραφείο Σχολικών Συμβούλων

Αρχείο Γραφείου Σχολικής Συμβούλου ΠΕ 11 - Φυσικής Αγωγής Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Αθανασίας Χατζηπαντελή

 • GR GRGSA-MAG EDU156
 • Αρχείο
 • 2014-2018

Εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα, διδακτικές επισκέψεις, Projects, Άδειες, Σεμινάρια, Ημερίδες

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Γραφείο Σχολικών Συμβούλων

Αρχείο Γραφείου Σχολικού Συμβούλου ΠΕ 04 - Φυσικών Επιστημών Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Παναγιώτη Σαραντόπουλου

 • GR GRGSA-MAG EDU155
 • Αρχείο
 • 2011-2018

Υπηρεσιακά έγγραφα, Απολογισμοί-Σχολικά Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών, Έλεγχος-Έγκριση Εβδομαδιαίων Ωρολόγιων Προγραμμάτων, Σχολικά Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών, Εγκρίσεις Διδακτικών επισκέψεων και Ερευνητικών Εργασιών

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Γραφείο Σχολικών Συμβούλων

Αρχείο Γραφείου Σχολικού Συμβούλου ΠΕ 19 - Πληροφορικής Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Χαράλαμπου Σταχτέα

 • GR GRGSA-MAG EDU157
 • Αρχείο
 • 2011-2018

Εξερχόμενα, Εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα, Βιωματικές δράσεις, Διδακτικές επισκέψεις, Ερευνητικές εργασίες, Διάφορα: Οδηγίες, Επιμόρφωση κ.λπ., Σχέδια προγραμματισμού ύλης

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Γραφείο Σχολικών Συμβούλων

Αρχείο Γυμνασίου Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG EDU20.1
 • Αρχείο
 • 1917-1980

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Πράξεων Διδασκόντων, Φάκελοι Τίτλων Σπουδών και Τίτλων Εγγραφής

Γυμνάσιο Αλμυρού

Αρχείο Γυμνασίου Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG EDU20.2
 • Αρχείο
 • 1917-1980

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Πράξεων Διδασκόντων, Φάκελοι Τίτλων Σπουδών και Τίτλων Εγγραφής

Γυμνάσιο Αλμυρού

Αρχείο Γυμνασίου Γαζώρου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU047.01
 • Αρχείο
 • 1984 - 1991

5 έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας (βραβεία-αριστεία μαθητών, αποτελέσματα, περιβαλλοντική εκπαίδευση).

Γυμνάσιο Γαζώρου Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Ηράκλειας Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU013.04
 • Αρχείο
 • 1989 - 1995

Βιβλία διδασκόμενης ύλης, γραπτά μαθητών, υπηρεσιακή αλληλογραφία.

Γυμνάσιο Ηράκλειας Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Ηράκλειας Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU013.01
 • Αρχείο
 • 1979 - 1991

Βιβλία (φοίτησης - διδασκόμενης ύλης- απουσιολόγια- αιτήσεων- δηλώσεων) και έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

Γυμνάσιο Ηράκλειας Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Κάτω Ποροΐων Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU060.06
 • Αρχείο
 • 1978 - 1996

Βιβλία διδασκόμενης ύλης, φοίτησης, έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

Γυμνάσιο Κάτω Ποροΐων Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Κάτω Ποροΐων Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU060.08
 • Αρχείο
 • 1983 - 1997

Βιβλία διδασκόμενης ύλης και απουσιών, έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

Γυμνάσιο Κάτω Ποροΐων Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Κάτω Ποροΐων Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU060.04
 • Αρχείο
 • 1980 - 1995

Βιβλία φοίτησης και διδασκόμενης ύλης, έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

Γυμνάσιο Κάτω Ποροΐων Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Λευκώνα

 • GR GRGSA-SER EDU030.03
 • Αρχείο
 • 1981 - 2005

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας είκοσι τριών διαφορετικών θεματικών φακέλων.

Γυμνάσιο Λευκώνα

Αρχείο Γυμνασίου Νέας Ζίχνης Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU022.02
 • Αρχείο
 • 1961 - 2000

Βιβλία πράξεων Σχολικής Εφορείας, βιβλία μαθητικής κοινότητας, διδασκόμενης ύλης, υπηρεσιακή αλληλογραφία.

Γυμνάσιο Νέας Ζίχνης Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Νέου Πετριτσίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU036.02
 • Αρχείο
 • 1964 - 1998

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πράξεων σχολικής εφορείας, διδασκόμενης ύλης, ημερολόγιο διευθυντή.

Γυμνάσιο Νέου Πετριτσίου Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Νέου Σκοπού

 • GR GRGSA-SER EDU018.02
 • Αρχείο
 • 1977 - 2000

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας: λειτουργίας σχολείου, μεταφοράς μαθητών και εξωδιδακτικών εργασιών.

Γυμνάσιο Νέου Σκοπού

Αρχείο Γυμνασίου Νέου Σουλίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU021.02
 • Αρχείο
 • 1995 - 1996, 2001 - 2002

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας, εργασίες καθηγητών και μαθητών, σχολικές εκδηλώσεις σε ηλεκτρονική μορφή.

Γυμνάσιο Νέου Σουλίου Σερρών

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 228