Οινοπνευματοποιεία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Οινοπνευματοποιεία

Equivalent terms

Οινοπνευματοποιεία

Σχετικοί όροι

Οινοπνευματοποιεία

11 Αρχειακή περιγραφή results for Οινοπνευματοποιεία

11 results directly related Exclude narrower terms

Έγγραφο Χημικής Υπηρεσίας Σερρών

 • GRGSA-SER ADM006.02
 • Αρχείο
 • 1936

Άδεια κατοχής αποστακτήρα οινοπνεύματος, (τόπος: Σέρρες).

Γενικό Χημείο του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Σερρών

Αρχείο Α' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών

 • GRGSA-CA- ADM195.03
 • Αρχείο
 • 1973 - 2011

α) Φάκελοι εργαστηρίων και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του οινοπνεύματος και των οινοπνευματούχων ποτών (ποτοποιεία, οξοποιεία, ζυθοποιεία) β) Βιβλία Πρωτοκόλλου Τοπικού Γραφείου Μενιδίου γ) Περαιωμένες υποθέσεις χρέωσης αφορολογήτου οινοπνεύματος ετών 1973-1984, δ) Φάκελοι συνταγών (Γιώτης, ΕΒΓΑ, Olympic Foods, Αστήρ, Μπισκότα Παπαδοπούλου κ.ά).

Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών

Αρχείο Γ΄ Χημικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης

 • GRGSA-IAM- ADM154
 • Αρχείο
 • 1945 - 2008

Άδειες μεταφοράς οίνου. Πεπραγμένα Χημικών Υπηρεσιών. Απογραφή Υλικού. Είδη του Στρατού προς εξέταση. Χημική εξέταση διαφόρων, κυρίως ειδών διατροφής του Στρατού και άλλων εργοστασίων και άλλων ειδών. Άδειες απόσταξης. Εργοστάσιο "ΦΙΞ", αναλύσεις ζύθου. Έλεγχος ποτοποιείων. Βιβλίο Ιδιωτικών Αναλύσεων. Τελωνειακά Δασμολόγια. Λειτουργία οινοπνευματοποιείων, ποτοποιείων της Θεσσαλονίκης και προϊόντα παραγωγής τους. Φάκελοι που αφορούν: Αποτελέσματα εξέτασης δειγμάτων ζύθου, Βαθμούς PLATO ζύθου, Πρωτόκολλα παραλαβής βύνης εξωτερικού, Άδειες απόσταξης στέμφυλων διημέρου, Πρωτόκολλα μετουσίωσης και δειγματοληψίας αιθυλικής αλκοόλης 96% vol., Πρωτόκολλα αμετουσίωτης μεθανόλης από εταιρείες, Κίνηση οξοποιείου «Σ.Μαβίδου» στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, Διαχείριση οινοπνεύματος και φύρας από φορολογική αποθήκη του Παν. Ποιμενίδη.

Γ΄ Χημική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης

Αρχείο Γενικού Χημείου του Κράτους/Τμήμα Χημικής Υπηρεσίας Καλαμάτας

 • GRGSA-MES ADM065.01
 • Αρχείο
 • 1920-2005

άδειες κατοχής μηχανημάτων απόσταξης οινοπνεύματος, βιβλίο καταχώρησης οργάνων, επίπλων και εγκαταστάσεων, πρωτόκολλα παράβασης οινοπνεύματος (λαθρεμπόριο οινοπνεύματος, πρωτόκολλα ανάμειξης αποσταγμάτων και οινοπνευματικών μειγμάτων, βιβλίο πιστοχρεώσεων σφραγιδοκαλύκων και σφραγιδοσυρμάτων, άδειες λειτουργίας οινοπνευματοποιείων-παρασκευής μελάσας-συμπυκνωμένου σιροπιού, σχεδιαγράμματα γραμμής παραγωγής, σχετικά με εταιρίες ("Ελληνική Ταρταρική" και "Οινοτρυγία"), μισθολογικά μητρώα κ.ά.

Γενικό Χημείο του Κράτους/Τμήμα Χημικής Υπηρεσίας Καλαμάτας

Αρχείο οικογενείας Τορνάρη

 • GRGSA-CYC PRI003.01
 • Αρχείο
 • 1874-1950

2 συμβόλαια του Ι.Αθανασίου και 6 φωτοαντίγραφα συμβολαίων των: Α.Δαυίδ, Μ. Πραντούνα, Ι.Αθανασίου και Ι.Χριστοδούλου
1 φύλλο εφημερίδας "Η ΕΛΛΑΣ" 04/11/1950
1 έντυπο κινήσεως χρηματοκιβωτίου του οινοπνευματοποιείου Περατικού[1908]

Τορνάρη, οικογένεια

Αρχείο Τελωνείου Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM062.01
 • Αρχείο
 • 1981 - 2011

Το υλικό αποτελείται από διοικητικό αρχείο της υπηρεσίας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει βιβλία καταχώρησης παραστατικών αποταμίευσης, βιβλία καταχώρησης αιτήσεων εναπόθεσης, βιβλίο μολυβδοσφραγίσεων, βιβλία καταχώρησης πιστοποιητικών τελωνισμού επιβατικών αυτοκινήτων, βιβλίο καταχώρησης διήμερων αδειών οινοπνευματοποιών, μητρώα αμβύκων Νομού Λάρισας, βιβλία καταχώρησης διήμερων αδειών Λάρισας-Τυρνάβου-Ελασσόνας, βιβλίο καταχώρησης διήμερων αδειών οινοπνευματοποιών Τυρνάβου και λοιπό υλικό.

Τελωνείο Λάρισας

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Ελευσίνας

 • GRGSA-CSA- ADM099.02
 • Αρχείο
 • 1952-2002

Το αρχειακό υλικό τεκμηριώνει τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, κυρίως στον τομέα αλκοόλης (οινοπνεύματος), ποτοποιϊας (αλκοολούχα ποτά), οίνου (κρασιού), ζύθου (μπύρας) και λοιπών προϊόντων. Αλκοόλη (οινόπνευμα) - Οινοπνευματοποιεία (επιχειρήσεις): έλεγχος, άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος οινοπνευματοποιείων Β΄κατηγορίας και αποσταγματοποιείων (Βότρυς, Ερκίς, Κρόνος, Βάκχος κ.ά.). Περιέχονται δικαιολογητικά και εγγυητικές επιστολές. Αλκοολούχα ποτά - Ποτοποιεία (επιχειρήσεις): έλεγχος, άδειες λειτουργίας διαφόρων ποτοποιείων της περιοχής (μητρώο ποτοποιών). Οίνος - ζύθος και λοιπά προϊόντα - Οινοποιεία (επιχειρήσεις): έλεγχος, άδειες λειτουργίας εργοστασίων, άδειες παρασκευής συμπεπυκνωμένου γλεύκους εκ χλωρών σταφυλών (Βότρυ, Ερκίς κ.ά). Οξοποιείο (επιχείρηση, παραγωγή ξυδιού): κυρίως εποπτεία διακίνησης σταφίδος και συναφών προϊόντων (σταφιδίνη) του εργοστασίου Α. Τριποδάκης .Τέλος, περιέχονται: α) "αρχείο" διοικητικών πράξεων και β) τετράδια αναλυτών, γ) παλιές εγγυητικές διαφόρων εταιρειών.

Χημική Υπηρεσία Ελευσίνας

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Ελευσίνας

 • GRGSA-CSA- ADM099.03
 • Αρχείο
 • 1938-2005

Το μεγαλύτερο μέρος του αρχειακού υλικού αποτελείται από πρωτόκολλα αλληλογραφίας. Το υπόλοιπο τεκμηριώνει τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, κυρίως στον τομέα αλκοόλης (οινοπνεύματος), ποτοποιϊας (αλκοολούχα ποτά), οίνου (κρασιού), ζύθου (μπύρας) και λοιπών προϊόντων. Μικρό τμήμα καλύπτει την αρμοδιότητα της αποτροπής της επικινδυνότητας τροφίμων και διάφορες άλλες δραστηριότητες. Αλκοόλη (οινόπνευμα) Ονοπνευματοποιεία (επιχειρήσεις): Έλεγχος, άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος οινοπνευματοποιείων Β΄ κατηγορίας και αποσταγματοποιείων (Βάκχος, Alkovin, Κρόνος, Ερκίς, Βότρυςκ.ά.). Επίσης, διάφορα σχετικά με την εποπτεία του κλάδου: πρωτόκολλα, κίνηση οινοπνεύματος κ.λπ. Αλκοολούχα ποτά Ποτοποιεία (επιχειρήσεις): Έλεγχος, άδειες λειτουργίας διαφόρων ποτοποιείων της περιοχής (μητρώο ποτοποιών). Αλληλογραφία, βιβλία σχετικά με χρεωπιστώσεις ταινιών οινοπνευματωδών ποτών, φορολογία οινοπνεύματος ποτοποιίας Περιλαμβάνονται, επίσης, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας Εκθέσεις μη κανονικών δειγμάτων των ετών 1984, 1987, 1989, 1994 και 1999 της Χημικής Υπηρεσίας Αγίας Παρασκευής.

Χημική Υπηρεσία Ελευσίνας

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Ηγουμενίτσας

 • GRGSA-THE ADM.16:1
 • Αρχείο
 • 1949-2007

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φάκελοι (μη κανονικά δείγματα, οινοπνευματοποιών-ποτοποιών, άδειες), βιβλίο δηλώσεων ποτοποιών, λυτά έγγραφα (δειγματοληψίες κ.ά.)

Γενικό Χημείο του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Νομού Θεσπρωτίας

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 • GRGSA-ACH ADM005.01
 • Αρχείο
 • 1975-1987

Αλληλογραφία αγορανομικών δειγμάτων, τελωνειακών δειγμάτων, δειγμάτων διαφόρων δημοσίων αρχών, αλληλογραφία οινοποιείων, οινοπνευματοποιείων, ποτοποιείων, οινοπνευματοποιείων, βιβλία δασμολογίου, στελέχη δελτίων ανάλυσης πάσης φύσεως δειγμάτων, στελέχη αδειών ζύθου, βύνης και παραπροϊόντων αυτών.

Γενικό Χημείο του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου