Νηπιαγωγεία - Καρδίτσα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Νηπιαγωγεία - Καρδίτσα

Αντίστοιχοι όροι

Νηπιαγωγεία - Καρδίτσα

Σχετικοί όροι

Νηπιαγωγεία - Καρδίτσα

15 Αρχειακή περιγραφή results for Νηπιαγωγεία - Καρδίτσα

15 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Α' Νηπιαγωγείου Παλαμά

  • GRGSA-KAR EDU064.01
  • Αρχείο
  • 1966 -1986

Φάκελος Σχολικής Εφορείας του Α Νηπιαγωγείου Παλαμά

Νηπιαγωγείο Παλαμά (Καρδίτσα)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Βαθυλάκκου

  • GRGSA-KAR EDU279.01
  • Αρχείο
  • 1977 - 1986

Βιβλίο μητρώου νηπίων του Νηπιαγωγείου Βαθύλακκου, Έγγραφα σχολικής εφορείας του Νηπιαγωγείου Βαθύλακκου, Βιβλίο ημερήσιας λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Βαθύλακκου, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας του Νηπιαγωγείου Βαθύλακκου, Εξερχόμενα έγγραφα του Νηπιαγωγείου Βαθύλακκου, Βιβλίο υλικού του Νηπιαγωγείου Βαθύλακκου, Απολογισμός σχολικού ταμείου για το οικονομικό έτος 1985 του Νηπιαγωγείου Βαθύλακκου

Νηπιαγωγείο Βαθυλάκκου (Καρδίτσα)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Βατσουνιάς

  • GRGSA-KAR EDU076.01
  • Αρχείο
  • 1967-1985

Μαθητολόγιο, Βιβλίο με την ιστορία του σχολείου, βιβλία διδαχθείσης ύλης, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία βιβλιοθήκης, βιβλία σχολικού ταμείου, βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας, κανονισμός λειτουργίας Κέντρων Επιμόρφωσης και εγκύκλιος εφαρμογής του, οδηγίες και πίνακες θεμάτων του Κέντρου Επιμόρφωσης, βιβλίο δαμαλισμού, εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, απολογισμός σχολικού ταμείου, πιστοποιητικά γεννήσεως και ενδεικτικά

Νηπιαγωγείο Βατσουνιάς (Καρδίτσα)