Νηπιαγωγεία - Καρδίτσα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Νηπιαγωγεία - Καρδίτσα

Αντίστοιχοι όροι

Νηπιαγωγεία - Καρδίτσα

Σχετικοί όροι

Νηπιαγωγεία - Καρδίτσα

41 Αρχειακή περιγραφή results for Νηπιαγωγεία - Καρδίτσα

41 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Α' Νηπιαγωγείου Παλαμά

 • GRGSA-KAR EDU064.01
 • Αρχείο
 • 1966 -1986

Φάκελος Σχολικής Εφορείας του Α Νηπιαγωγείου Παλαμά

Νηπιαγωγείο Παλαμά (Καρδίτσα)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Βαθυλάκκου

 • GRGSA-KAR EDU279.01
 • Αρχείο
 • 1977 - 1986

Βιβλίο μητρώου νηπίων του Νηπιαγωγείου Βαθύλακκου, Έγγραφα σχολικής εφορείας του Νηπιαγωγείου Βαθύλακκου, Βιβλίο ημερήσιας λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Βαθύλακκου, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας του Νηπιαγωγείου Βαθύλακκου, Εξερχόμενα έγγραφα του Νηπιαγωγείου Βαθύλακκου, Βιβλίο υλικού του Νηπιαγωγείου Βαθύλακκου, Απολογισμός σχολικού ταμείου για το οικονομικό έτος 1985 του Νηπιαγωγείου Βαθύλακκου

Νηπιαγωγείο Βαθυλάκκου (Καρδίτσα)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Βατσουνιάς

 • GRGSA-KAR EDU076.01
 • Αρχείο
 • 1967-1985

Μαθητολόγιο, Βιβλίο με την ιστορία του σχολείου, βιβλία διδαχθείσης ύλης, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία βιβλιοθήκης, βιβλία σχολικού ταμείου, βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας, κανονισμός λειτουργίας Κέντρων Επιμόρφωσης και εγκύκλιος εφαρμογής του, οδηγίες και πίνακες θεμάτων του Κέντρου Επιμόρφωσης, βιβλίο δαμαλισμού, εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, απολογισμός σχολικού ταμείου, πιστοποιητικά γεννήσεως και ενδεικτικά

Νηπιαγωγείο Βατσουνιάς (Καρδίτσα)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Δρακότρυπας και Αρχείο Νηπιαγωγείου Οξυάς

 • GRGSA-KAR EDU077.01
 • Αρχείο
 • 1966-1990

Μαθητολόγιο, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο πρακτικών, βιβλίο πράξεων, βιβλίο διδαχθείσης ύλης, βιβλίο παρουσίας προσωπικού και ατομικά δελτία νηπίων. Απο Νηπιαγωγείο Οξυάς: το Βιβλίο Μητρώου Νηπίων Οξυάς

Νηπιαγωγείο Δρακότρυπας (Καρδίτσα)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Ερμητσίου

 • GRGSA-KAR EDU260.01
 • Αρχείο
 • 1989 - 2002

Βιβλία μητρώου νηπίων. Βιβλίο υλικού. Πρωτόκολλο αλληλογραφίας. Βιβλίο απουσίας - αδειών προσωπικού

Νηπιαγωγείο Ερμητσίου (Καρδίτσα)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Ιτέας

 • GRGSA-KAR EDU063.01
 • Αρχείο
 • 1966 -1985

Φάκελος Σχολικής Εφορείας του Νηπιαγωγείου Ιτέας

Νηπιαγωγείο Ιτέας (Καρδίτσα)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Λοξάδας

 • GRGSA-KAR EDU093.01
 • Αρχείο
 • 1989 - 2000

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλίο Μητρώου

Νηπιαγωγείο Λοξάδας (Καρδίτσα)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Μάρκου

 • GRGSA-KAR EDU062.01
 • Αρχείο
 • 1967 -1987

Φάκελος Σχολικής Εφορείας του Νηπιαγωγείου Μάρκου

Νηπιαγωγείο Μάρκου (Καρδίτσα)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Μαραθέας

 • GRGSA-KAR EDU061.01
 • Αρχείο
 • 1972 -1986

Φάκελος Σχολικής Εφορείας του Νηπιαγωγείου Μαραθέας

Νηπιαγωγείο Μαραθέας (Καρδίτσα)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Μορφοβουνίου

 • GRGSA-KAR EDU251.01
 • Αρχείο
 • 1968 - 1981

Βιβλίο ταμείου (περιέχει και ένα βιβλιάριο καταθέσεων από το 1969 - 1975)

Νηπιαγωγείο Μορφοβουνίου (Καρδίτσα)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Νεοχωρίου

 • GRGSA-KAR EDU138.01
 • Αρχείο
 • 1968-1976

Μαθητολόγιο, Βιβλίο σχολικής Εφορείας Νηπιαγωγείου.

Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου (Καρδίτσα)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Πεδινού

 • GRGSA-KAR EDU060.01
 • Αρχείο
 • 1966 -1986

Φάκελος Σχολικής Εφορείας του Νηπιαγωγείου Πεδινού

Νηπιαγωγείο Πεδινού (Καρδίτσα)