Ιστορία, Οικογενειακή

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Ιστορία, Οικογενειακή

Equivalent terms

Ιστορία, Οικογενειακή

Σχετικοί όροι

Ιστορία, Οικογενειακή

83 Αρχειακή περιγραφή results for Ιστορία, Οικογενειακή

83 results directly related Exclude narrower terms

Έγγραφα κληρονόμων Αλεξάνδρου Μεταξά (Χφ273)

 • GRGSA-CA- MAN001.71
 • Αρχείο
 • 1920-1940

Συγγραφή εβδομήντα δύο εγγράφων (εκθέσεις τίτλων, συμβολαιογραφικές πράξεις, δικαστικές αποφάσεις) που αφορούν την κυριότητα των κληρονόμων του Αλεξάνδρου Μεταξά στις θέσεις Μουσελή και Άγιος Διονύσιος στον Πειραιά. Φέρει επικεφαλίδα: "Τίτλοι κυριότητος οικοπέδων Πειραιώς θέσεις Μουσελή και Άγιος Διονύσιος κληρονόμων Αλεξ. Μεταξά".

Αρχείο Ναυπλιακής Εταιρείας κονσερβών "Ο Πελαργός"

 • GR GRGSA-ARG ΕΠΙΧ.005.002
 • Αρχείο
 • 1868 - 1979

Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, έγγραφα και αλληλογραφία της εταιρείας, τοπογραφικά κ.ά. σχέδια, φωτογραφίες, έντυπα, αρχείο οικογένειας Καραμέλη.

Ναυπλιακή Εταιρεία Κονσερβών "Ο Πελαργός"

Αρχείο Γεώργιου Χώρα

 • GR GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.013.005
 • Αρχείο
 • 1389 ~ -1540

Δημοσιεύματα, φωτοτυπημένα έγγραφα, βιβλία για τη γλώσσα, την εκκλησία και την αργοναυπλιακή ιστορία, οικογενειακές κ.ά. φωτογραφίες.

Χώρας, Γεώργιος

Αρχείο Γεώργιου Χώρα

 • GR GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.013.004
 • Αρχείο
 • 1818 - 2003

Φάκελοι ταξιδιών του Γ. Αθ. Χώρα ως διευθυντή του ΥΠ.Ε.Π.Θ., φάκελοι με προσωπικά στοιχεία των αποβιωσάντων οικείων του, αλληλογραφία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο, και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, Χριστόδουλο, κ.ά.

Χώρας, Γεώργιος

Αρχείο Δημητρίου και Ελευθερίου Νάκου

 • GR GRGSA-ARG ΕΠΙΧ.009.001
 • Αρχείο
 • 1898 - 1982

Φάκελοι με αλληλογραφία, παραστατικά αγορών και άλλα έγγραφα, φυλλάδιο απογραφής ελληνικού εμπορικού ναυτικού, βιβλίο αποθήκης εμπορευμάτων, μπλοκ διαθέσεως εμπορευμάτων της επιχείρησης των κοσμηματοπωλών Δ. και Ε. Νάκου

Νάκος, Δημήτριος

Αρχείο Δημοσθένη Δεσμίνη

 • GR GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.022.001
 • Αρχείο
 • 1884 - 1933

Αλληλογραφία, δημοσιεύματα, μεταφράσεις, διδακτορική διατριβή και οικογενειακό αρχείο.

Δεσμίνης, Δημοσθένης

Αρχείο Εμπορικού Οίκου Αλέξανδρου Μαύρου

 • BLA002
 • Αρχείο
 • 1878 - 1970

Κατάστιχα και εμπορική αλληλογραφία των αδελφών Μαύρου, διαφόρων εμπόρων, βυρσοδεψών και Τραπεζών με τον Αλέξανδρο Φ. Μαύρο και μετά τον θάνατό του προς τον υιό του Κωνσταντίνο. 78 βιβλία και κατάστιχα (βιβλία αντιγραφής επιστολών, βιβλία Ταμείου, Πρόχειρα, Καθολικά, βιβλία εισαγωγής και εξαγωγής δερμάτων, Ημερολόγια) ετών 1878 - 1964 και περίπου 4.000 εμπορικές επιστολές. 4 φάκελοι με εισερχόμενη εμπορική αλληλογραφία Κ.Α. Μαύρου. 2 Πρόχειρα 1878 - 1881, Βιβλίο εισαγωγών-εξαγωγών 1889 Α.Φ. Μαύρου. 3 φάκελοι εμπορικής αλληλογραφίας και 1 φάκελος με τηλεγραφήματα. 5 κατάστιχα ετών 1879 - 1904 με "δούναι-λαβείν" χρημάτων σε μεγάλο αριθμό πελατών.

Εμπορικός Οίκος Αλέξανδρου Μαύρου

Αρχείο Ιστορικό Κοζάνης

 • GR KDBK AISK
 • Αρχείο
 • 1743-1991

Το αρχείο από το Ιστορικό Αρχείο Κοζάνης αποτελείται από 12 κουτιά, 68 φακέλους και σχεδόν 1702 τεκμήρια. Μέσα στους φακέλους θα βρούμε καταστατικά, εκφωνήσεις λόγων και ομιλίες τεκτόνων των ετών 1933-1959, φωτοαντίγραφα συγγραμμάτων και χειρόγραφων εντύπων από την Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Σχέδια έντυπων δελτίων, διαφόρων δραστηριοτήτων του έτους 1978. Αιτήσεις για την έκδοση βεβαιώσεων όπως γέννησης και γάμου, πρακτικά δημοσιεύσεων διαθήκης, βεβαιώσεις σχετικά με αγροτικές κτηματικές εκτάσεις, αντίγραφα προικοσυμφώνων.
Περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση των ιστορικών αρχείων με επιχορήγηση κατά τα έτη 1988 και 1989, και οι δαπάνες του 1987.
Αλληλογραφία του 1988, έγγραφα με την εξόφληση δαπανών της περιόδου 1987-1989, αποφάσεις της Νομαρχίας και έγκριση πρόσληψης προσωπικού στη Νομαρχία. Επίσης, αρχείο διαφόρων επιφανών οικογενειών όπως: Ναούμ Χ. Μανδρέλα (Μανδρέλλα), αρχείο Γεωργίου Δ. Μπιντέ (Μήκατσια), αρχείο Γεωργίου Σωτηρίου, αρχείο οικογένειας Χασάπη, αρχείο οικογένειας Σμίλιου, αρχείο Εμμανουήλ και Θεόδωρου Ξένου. Περιέχονται λυτά έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης κατά τα έτη 1743-1784.
Επιστολές του επισκόπου Θεόφιλου κατά τα έτη 1789 με 1793. Έγγραφα σχετικά με φορολογικές και οικονομικές υποθέσεις.
Έγγραφα σχετικά με ανασκαφές, αρχαιολογικά ευρήματα, αρχαιολογικούς χώρους, κώδικες και αρχεία του Νομού Κοζάνης.
Αλληλογραφία Νικολάου Π. Δελιαλή με φορείς σχετικά με αρχαιότητες και αρχεία. Έγγραφα (αναφορές, αλληλογραφία, κοινοποιήσεις) που αφορούν το Ιστορικό Αρχείο Κοζάνης, διάταγμα περί ιδρύσεως μονίμου τοπικού ιστορικού αρχείου στην Κοζάνη, Φ.Ε.Κ. 448/39 ''περί αναδιοργανώσεως της υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
Διάφορα χειρόγραφα και δακτυλογραφημένα κατοχικά έγγραφα της Εορδαίας των ετών 1941-1944. Άλλα έγγραφα ποικίλης θεματολογίας.

Ιστορικό Αρχείο Κοζάνης

Αρχείο Ιωσήφ Κεκ

 • GR GRGSA-MES PRI019.02
 • Αρχείο
 • 1895-1920

Έκθεση του πρόξενου της Γαλλίας D. Pantasopoulos για τη βιομηχανική, εμπορική και θαλάσσια κίνηση της Καλαμάτας το 1893 (ανάτυπο, γαλλικά), χρ. 1895.
Έκθεση βιομηχανικής, εμπορικής και θαλάσσιας δραστηριότητας της Μεσσηνίας και της Λακωνίας με τις εξαγωγές του 1897, συνταχθείσα από τον Ιωσήφ Κεκ (γαλλικά), χρ. 1898.
Εμπορική αλληλογραφία με τον Καλαματιανό έμπορο G. P. Poulacos και με τις Πρεσβείες της Ρωσίας, Αμερικής, Νορβηγίας (γαλλικά, αγγλικά, ελληνικά), χρ. 1908-1915. Αναφορά εμπορικής δραστηριότητας στο Προξενείο της Νορβηγίας (γαλλικά),χ.χρ.
Εισερχόμενη αλληλογραφία (προσκλήσεις σε εκδηλώσεις) από τον Νομάρχη Ζ. Παπαντωνίου, χρ. 1914-1915.
Αλληλογραφία με τη Μεραρχία για διευθέτηση της παραβίασης της οικίας του Μιχαήλ Φοίφα από κάποιον ανθυπολοχαγό με στρατιώτες, χρ. 1916.
Αλληλογραφία μετά τον θάνατο του Ιωσήφ Κεκ της Μαρίας χήρας Ιωσήφ Κεκ. Συλλυπητήριες επιστολές από συγγενείς, πιστοποιητικό της Κεντρικής Αγροτικής Τράπεζας στην Καλαμάτα για την εμπορική δραστηριότητα του Μιχαήλ Φοίφα, χρ. 1920.
Διάφορα: Διαφημιστική σελίδα της Ταχυδρομικής Γαλλικής Εταιρείας «Φρανς Λάιν» και του ατμοπλοίου που αναχωρεί από την Καλαμάτα με τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, χρ. 1908. Πιστοποιητικό υγείας από το Προξενείο της Ισπανίας (γαλλικά), χρ. 1928. Γελοιογραφίες αναφορικά με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τετράδιο μικρού σχήματος με την υπόσχεση και το νόμο του προσκόπου του Αθανασίου Μ. Φοίφα, χρ. 1945.
Φωτογραφίες σχετικές με οικογένεια Ιωσήφ Κεκ.

Κεκ, Ιωσήφ

Αρχείο οικογένειας Μπούσιου

 • PRI006.01
 • Αρχείο
 • 1824-1946

Αλληλογραφία, οικονομικές συναλλαγματικές, γραμμάτια, συμβόλαια, καταστάσεις, κατάστιχα, βιβλία ταμείου κ.ά..έγγραφα που αφορούν στην κτηματική περιουσία της οικογένειας και στον ιδιόκτητο μύλο της.

Μπούσιου, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Γεωργιάδη

 • COL004
 • Αρχείο
 • 1888 - 1912

59 προσωρινά πιστοποιητικά και τίτλοι ιδιοκτησίας κτημάτων στη Γουμένισσα Γιαννιτσών, 1888-1891. 49 ομόλογα ετών 1906-1912. Αποδείξεις, μεταφράσεις τίτλων ιδιοκτησίας, σημειώματα σχετικά με την περιουσία της οικογένειας (Νικολάου, Χρήστου και Γιαννάκη Γεωργιάδη).

Γεωργιάδη, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Θεόδωρου Π. Αγγελίδου

 • GR GRGSA-ARG ΕΠΙΧ.006.001
 • Αρχείο
 • 1913 - 1943

Λυτά έγγραφα σχετικά με τη διαχείριση του εμπορικού οίκου της οικογένειας "Θ. Π. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ"

Θεοδώρου Π. Αγγελίδου, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Καλογεροπούλου

 • GR GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.001.001
 • Αρχείο
 • 1824 - 1898

Προσωπικά έγγραφα των: Αθανασίου Καλογερόπουλου, Ιωάννη Μαμάκη, Νικολάου Καλογερόπουλου, Ιωάννη Καλογερόπουλου, καθώς και άλλα έγγραφα.

Καλογεροπούλου, οικογένεια

Αρχείο Οικογένειας Κασσαβέτη

 • GR GRGSA-MAG PRI1
 • Αρχείο
 • [200-;], 2013-2014

Συμβόλαιο σύστασης Ιδρύματος - Μουσείου Μαρίας (Μαρίκας) Καραγεωργίου Κασσαβέτη, Αφιέρωμα στην Οικογένεια Κασσαβέτη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD-R).

Κασσαβέτη, Οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Κιουρτσιδάκη

 • Αρχείο
 • 1858-1976

Ποικίλο υλικό: Βιβλία και έγγραφα, έντυπα, χειρόγραφα, κατάστιχα. Λογαριασμοί εσόδων-εξόδων, σημειώσεις, ημερολόγιο εργασιών. Διπλότυπα εισπράξεων, έντυπα μονόφυλλα, διαταγές Ηγεμονίας Σάμου, δικόγραφα διαφόρων υποθέσεων, ιδιωτική αλληλογραφία.
Το αρχείο περιλαμβάνει υποθέσεις και ιδιωτική αλληλογραφία τεσσάρων γενεών της ίδιας οικογένειας με πληροφορίες για τα εξής θέματα:
α) εποχή Ηγεμονίας, έτη 1869-1912: δραστηριότητες εμπόρων και εισπρακτόρων της δεκάτης.
β) Μικρασιατική εκστρατεία: αλληλογραφία από το μέτωπο, 1919-1922 και δηλώσεις προσφύγων προς τη Μεικτή Επιτροπή Ανταλλαγής ελληνοτουρκικών πληθυσμών, 1926-1936.
γ) μεταπολεμική Ελλάδα, 1945-1960: αντιδικίες στα αστικά δικαστήρια. Κυρίαρχες υποθέσεις οι διαμαρτυρήσεις συναλλαγματικών, οι εξώσεις, οι αιτήσεις συγγενών θυμάτων πολέμου για συνταξιοδότηση, οι αιτήσεις αποζημιώσεως για εργατικά ατυχήματα και τέλος τα διαζύγια.
Το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου ανήκει στον Εμμ. Κιουρτσιδάκη, δικηγόρο Αθηνών από 1926-1962. Υπάρχουν όμως βιβλία και έγγραφα προγενέστερα, που προφανώς ανήκαν στον παππού του, Χριστόδουλο Κρητικίδη, καθώς και άλλα που ανήκουν στο Σταύρο Κιουρτσιδάκη, διευθυντή υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας.

Κιουρτσιδάκη, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Κοκκέβη

 • GR GRGSA-MES PRI006.01
 • Αρχείο
 • 1700-1750, 1828-1998

Γενεαλογικό δένδρο οικογένειας Κοκκκέβη, βιογραφικό Ανδρέα Κοκκέβη, υλικό που αφορά στη δράση του ως βουλευτή, υφυπουργού και υπουργού, ομιλίες του, φωτογραφίες-κασέτες-slides-video,πρακτικά της Βουλής, εφημερίδες.

Κοκκέβη, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Κοκκέβη

 • GR GRGSA-MES PRI006.02
 • Αρχείο
 • 1838-1929

Στοιχεία για Ανδρέα, Νικόλαο, Γεώργιο και Χαράλαμπο Κοκκέβη, περιουσιακά και κληρονομικά Αριστομένη Κοκκέβη, εκλογικά,δικογραφίες κ.ά.

Κοκκέβη, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Λαφαζάνου

 • GR GRGSA-MES PRI060.01
 • Αρχείο
 • 1891-2011

Τίτλοι σπουδής (απολυτήρια) από δημοτικό σχολείο και Ελληνικό σχολείο Αρφαρών, Β' Ελληνικό σχολείο Καλαμάτας, μαθητικές φωτογραφίες, βιβλία Θεόδωρου Δημ. Λαφαζάνου με τίτλο: α) Η οικογένειας Λαφαζάνου. 216 χρόνια, β) Ιερός ναός Αγίων Θεοδώρων Αρφαρών Μεσσηνίας 1879-2009. Ένα απόκομμα εισιτηρίου του τραμ Καλαμάτας.

Λαφαζάνου, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Μάτση

 • GRGSA-YDR PRI010.01
 • Αρχείο
 • 1934-1966

Φωτογραφίες, καρτ ποστάλ, αποδείξεις πληρωμής και είσπραξης, αιτήσεις δανείων, υπόδειγμα διαθήκης, αγωγές.

Μάτση, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Μιχαλόπουλου

 • PRI005.01
 • Αρχείο
 • 1896-1968

Ψηφιακά αντίγραφα οθωμανικών εγγράφων, πρωτόκολλο απαρίθμησης ζώων, μεταφράσεις, αποφυλακιστήριο κ.ά..

Μιχαλόπουλου, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Νικολάου Δικτά

 • GR GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.040.001
 • Αρχείο
 • 1940 - 1956

Αλληλογραφία της οικογένειας του ιατρού Ν. Δικτά, διάφορα αποκόμματα, σημειωματάριο, φωτογραφία.

Ν. Δικτά, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Π. και Γ. Κουτσομητόπουλου

 • GR GRGSA-MES PRI008.02
 • Αρχείο
 • 1809-1970

Φάκ. 1: Αφορά στον Κωνσταντίνο Κουτσομητόπουλο, φαρμακοποιό
(σπετσιέρη), χρ. 1810-1887. Γενεαλογικό δέντρο οικογένειας Κουτσομητοπούλου. Βιογραφικό σημείωμα για τον Κων/νο Κουτσομητόπουλο, γραμμένο από τον Παναγιώτη Αριστ. Κουτσομητόπουλο, δικηγόρο Αθηνών. Συμβόλαια αγοραπωλησιών (1848-1855 και 1858-1863 και 1872-1896) και η μυστική διαθήκη του Κων/νου Κουτσομητόπουλου (1883), ένα προικοσύμφωνο του 1867 ανιψιάς του Κων/νου Κουτσομητόπουλου, την οποία προικοδότησε. Εμπορικές και οικονομικές επιστολές του «εμποροφαρμακείου» του (1847-1868), επειδή εκεί πωλούνταν εκτός από φάρμακα και ποικίλα εμπορεύματα. Το βιβλίο των λογαριασμών του (1848-1861). Το βιβλίο για τις δαπάνες των παιδιών του. Απόσπασμα «βιβλίου ενεργουμένων υποθέσεων, λογαριασμών, δικηγόρων κ.λ.π.» (1878-1896). Επτά επιστολές από τον αδελφό του Νικολή Γ. Κουτσομητόπουλο (Τρίπολη, 1873-1897).
Φάκ.2: Αφορά τον Θεμιστοκλή Κουτσομητόπουλο, φαρμακοποιό (σπετσιέρη) και βουλευτή με τους Βενιζελικούς (1857-1934). Βιογραφικό του σημείωμα. Διορισμοί του ως μέλους επιτροπών, συλλόγων κτλ. (1878-1932). Διορισμοί του ως πραγματογνώμονα σε διάφορες υποθέσεις (1883-1906). Βουλευτία του (1910- 1912). Προσκλήσεις σε εκδηλώσεις και εορτές (1903-1931).Τιμολόγια, αποδείξεις και λογαριασμοί του φαρμακείου του (1887-1935). Λογαριασμοί, τιμολόγια κ.ά. του μεγαλέμπορου Παν. Γ. Λυβόπουλου και Χρυσούλας Λυβοπούλου (1909-1912) και αναφορά στην εταιρεία «Μπαλόπουλος και Λυβόπουλος» (1866). Έγγραφα σχετικά με την επέκταση του ναού Αγ. Νικολάου Φλαρίου (1874-1915). Δημοσιεύματα , συνεντεύξεις και επιστολές του που αφορούν το Σανατόριο ‘Ιθώμη’ και άλλα σανατόρια (1930-1931). Τεύχος της εφημερίδας «Σάλπιγξ Ελληνική» του 1821 (αντίγραφο).
Φάκ.3: Αφορά αλληλογραφία του Θεμιστοκλή Κουτσομητόπουλου με Μητρόπολη Μεσσηνίας, με τον Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτη (1929-1931), όπου υπάρχουν αναφορές για την απελευθέρωση της Καλαμάτας (23-3-1821). Επίσης, με την οικογένεια Δουκάκη (1901-1934) και οικογένεια Σχουμάχερ (1918-1932), με άλλα πρόσωπα για ποικίλα προσωπικά θέματα κ.ά.
Φάκ. 4: Αφορά τη διευθέτηση του ποταμού Νέδοντα. Πραγματεία (μελέτη) για το λιμάνι και τον ποταμό Νέδοντα από τους Αν. Κουτουμάνο και Θεμ. Κουτσομητόπουλο (1910;). Τοπογραφικό διάγραμμα του χειμάρρου Νέδοντα (1904). Διάφορα έγγραφα σχετικά με τη διευθέτηση του Νέδοντα (σημειώσεις του Θεμ. Κουτσομητόπουλου, αποκόμματα εφημερίδων, τηλεγραφήματα από το Υπουργείο Συγκοινωνίας (1924-1925), νομοσχέδιο (1911), τοπογραφικά, έγγραφα της Λιμενικής Επιτροπής Καλαμών (1924-1929). Αιτιολογικές εκθέσεις των μηχανικών Βελλίνη και Σούλη (1912, 1913).
Φάκ. 5: Αφορά την οικογένεια Πανταζοπούλου, καθότι η Βασιλική Αρ. Πανταζοπούλου, ήταν σύζυγος του Θεμιστοκλή Κουτσομητόπουλου. Συγκεκριμένα δίδονται πληροφορίες για τον γενάρχη της οικογένειας, Ηλία Πανταζόπουλο (+1849), έμπορο, μέσα από προεπαναστατικά έγγραφα (συμβόλαια, πωλητήρια, προικοσύμφωνα, συμφωνητικά σύστασης «συντροφίας»-μαγαζιού, κ.ά.), πολλά από τα οποία συντάχθηκαν στη Ζάκυνθο, επειδή ο ίδιος έζησε εκεί πριν την Επανάσταση. Επίσης, για τους γιούς του, Αριστείδη Ηλ. Πανταζόπουλο, εμποροτραπεζίτη, και Αχιλλέα Ηλ. Πανταζόπουλο, γιατρό, και για τους εγγονούς του Ηλία Αρ. Πανταζόπουλο (1864-1925), διδάκτορα Νομικής και έμπορο (Αμβούργο), και Διονύσιο Αρ. Πανταζόπουλο, προξενικό πράκτορα της Γαλλίας στην Καλαμάτα. Σε αυτό το αρχειακό υλικό συμπεριλαμβάνονται και έγγραφα σχετικά με τις συζύγους και τα τέκνα τους.
Φάκ. 6, 7, 8: Φωτογραφικό υλικό που αφορά όψεις της παλιάς Καλαμάτας, πρόσωπα της οικογένειας Κουτσομητοπούλου, Πανταζοπούλου, Λυβοπούλου και άλλων Καλαματιανών σε ποικίλες εκδηλώσεις, εκδρομές και στιγμιότυπα της καθημερινής ζωής. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται φωτογραφίες από το στρατιωτικό μέτωπο της Μ. Ασίας (1922).

Κουτσομητοπούλου, Π. & Γ, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Παπαδοπούλου

 • GR GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.009.001
 • Αρχείο
 • 1870 ~ -1980 ~

Προσωπικά ημερολόγια, σημειωματάρια, επιστολές, ευχετήριες κάρτες, φωτογραφίες, βιβλία και περιοδικά, στρατιωτικοί χάρτες, έγγραφα, φάκελοι δικογραφιών κ.ά.

Παπαδοπούλου, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Παπαδοπούλου (από Λαδά Ταϋγέτου).

 • GR GRGSA-MES PRI061.01
 • Αρχείο
 • 1902-2012

Έγγραφα, επιστολές και φωτογραφίες που αφορούν στην οικογένεια του Δημ. Χ. Παπαδόπουλου στο Λαδά.
Φωτογραφίες από πανηγύρια στο χωριό Λαδά.
Ημερολόγια των πολιτιστικών συλλόγων Αλαγονίων, Αρτεμισίων, Καρβελαίων, Λαδαίων, Νεδουσαίων, Πηγαίων.

Παπαδόπουλος, Γεώργιος

Αρχείο οικογένειας Παρθενίου-Σταθούλη

 • GR GRGSA-MES PRI054.01
 • Αρχείο
 • 1910-1930

Φωτογραφίες οικογενειακές (Αικατερίνη Παρθενίου-Σταθούλη, Μάρθα Παρθενίου-Φράγκου κ.ά.)

Παρθενίου-Σταθούλη, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Σολομού (Κ 426)

 • Αρχείο
 • 1503 - 1878

Έγγραφα, πρωτότυπα και αντίγραφα, που αφορούν «περιβολές» (investitura) της οικογένειας Σολομού, την απόδοση, δηλαδή φέουδων, και την ανανέωσή τους. Συμβόλαια, συμφωνητικά, αποδείξεις πληρωμών, μαρτυρικά, δικαστικά έγγραφα που αφορούν κτηματικές αγοραπωλησίες και τη δικαστική διαμάχη του Σπυρίδωνα και Θεόδωρο Σολομού με την Ιόνιο Πολιτεία και το ελληνικό κράτος για την αποζημίωση απαλλοτρίωσης κτηματικής περιουσία για τη διάνοιξη δρόμου στην Κεφαλονιά. Διαθήκες, πιστοποιητικά βάπτισης και θανάτου μελών της οικογένειας Σολομού και γενεαλογικά δέντρα της οικογένειας. Τα αντίγραφα και οι μεταφράσεις βενετικών εγγράφων πρέπει να συντάχθηκαν στο πρώτο μισό του 19ού αιώνα. Περιλαμβάνεται, επίσης, και δακτυλόγραφη μελέτη της Μαρίας Σολομού, Από το Σαλέρνο στο Αργοστόλι. Η ιστορία μιας οικογένειας, χ.τ. 1966.

Σολομού, οικογένεα

Αρχείο οικογένειας Σπίρτου

 • PRI002.01
 • Αρχείο
 • 1834-1978

Τίτλοι κυριότητας στην Οθωμανική γλώσσα μαζί με μεταφράσεις, αρχείο οικογένειας Σπίρτου, ψηφιακά αντίγραφα φωτογραφιών.

Σπίρτου, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Σπίρτου

 • PRI002.02
 • Αρχείο
 • 1938-2018

Απολυτήριο Γυμνασίου, διαβατήριο, βιβλιάριο σύνταξης, φωτογραφίες κ.ά..

Σπίρτου, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Τζερεμέ

 • GRGSA-YDR PRI025.01
 • Αρχείο
 • 1924-1986

Διαβατήρια, έλεγχοι προόδου, βεβαιώσεις εργασίας, βιβλιάριο υγείας, φύλλο Μητρώου Βασιλικής Αεροπορίας, φωτογραφίες, λεξικό, γαλλικό βιβλίο.

Τζερεμέ, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Τσακοπούλου

 • GR GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.014.003
 • Αρχείο
 • 1964 - 1967

Αποκόμματα της τοπικής εφημερίδας "Αργειακόν Βήμα" με δημοσιευμένα άρθρα του Τάσου Τσακόπουλου.

Τσακοπούλου, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Τσακοπούλου

 • GR GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.014.005
 • Αρχείο
 • 1843 - 1991

Βιβλία και άλλα έντυπα από τη βιβλιοθήκη του Τάσου και του Αρίσταρχου Τσακόπουλου, με σημειώσεις ή συνημμένα αποκόμματα εφημερίδων σχετικά με το περιεχόμενό τους.

Τσακοπούλου, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Τσακοπούλου

 • GR GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.014.001
 • Αρχείο
 • 1851 - 1974

Βιβλία της προσωπικής βιβλιοθήκης των μελών της οικογένειας Τσακοπούλου: Τάσου, Ελευθερίας και Αρίσταρχου, με σημειώσεις, αποκόμματα εφημερίδων, φωτογραφίες κ.ά.

Τσακοπούλου, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Τσακοπούλου

 • GR GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.014.002
 • Αρχείο
 • 1870 ~ - 1967

Χειρόγραφα, έγγραφα, σημειώσεις, επιστολές, φωτογραφίες, δημοσιευμένα άρθρα, αποκόμματα εφημερίδων, βιβλία και περιοδικά.

Τσακοπούλου, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Τσακουμάγκου

 • Αρχείο
 • 1760-1970

Περιλαμβάνει 37 έγγραφα: προικοσύμφωνα, πωλητήρια, ομολογίες, διανεμητήρια, ενοικιαστήρια, δωρεές, ανταλλακτικά, διαζευκτήρια και διάφορα άλλα έγγραφα. Επίσης, ένα αχρονολόγητο χειρόγραφο πανεπιστημιακών σημειώσεων με τίτλο: "Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού Δικαίου υπό του καθηγητού Φρεαρίτου".

Τσακουμάγκου, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Χατζησπύρη

 • Αρχείο
 • 1909-1936

30 επιστολές και 3 τετράδια, ως εξής:

 1. 28 έγγραφα εμπορικής αλληλογραφίας του οίκου Χατζησπύρη ή Χατζησπυρίδη της Σμύρνης, που εμπορευόταν κυρίως καπνά με προέλευση τη Σάμο (1909-1915).
 2. Προσωπική αλληλογραφία και ημερολόγια μελών της οικογένειας (1928-1936).

Αρχείο οικογενειών Σπάδα και Κογεβίνα (Κ100α-ε)

 • GRGSA-CA- PRI098.01-05
 • Αρχείο
 • 1691-1941

Αρχείο των οικογενειών της Κέρκυρας Σπάδα και Κογεβίνα:
Κ100α: νοταριακές - συμβολαιογραφικές πράξεις (1691-1941).
Κ100β: νοταριακές - συμβολαιογραφικές πράξεις (1846 - 1929).
Κ100γ: δικόγραφα (1836-1932).
Κ100δ: αποδεικτικά, πιστοποιητικά, επιστολές, τηλεγραφήματα, οικογενειακά, κτηματικά, μισθώσεις-Libelli (αιτήσεις), σύμμεικτα. (1752-1941).
Κ100ε: επτά έντυπα.

Σπάδα, οικογένεια

Αρχείο Πλούταρχου Πανέρη

 • Αρχείο
 • 1906-1978

Αλληλογραφία, χρεωστικά κατάστιχα, λογαριασμοί, αποδείξεις πληρωμών, δάνεια, συμβόλαια ενοικίων, 16 οικογενειακές φωτογραφίες, 18 καρτ ποστάλ.

Πανέρης, Πλούταρχος

Αρχείο προφορικής μαρτυρίας Ιωάννη Καρώνη

 • GR GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.043.001
 • Αρχείο
 • 1833 - 2008

Μαγνητοφωνημένη συνέντευξη του ποτοποιού Ιωάννη Καρώνη, κατά την οποία μιλά για την ιστορία της οικογενειακής ποτοποιίας, καθώς και για την οικονομική και κοινωνική ζωή του Ναυπλίου στο πλαίσιο των ιστορικών και πολιτικών εξελίξεων του νέου ελληνικού κράτους.

Καρώνης, Ιωάννης

Αρχείο φωτογραφιών Κωνσταντόπουλου Δημήτρη

 • GR GRGSA-MES PHO011.01
 • Αρχείο
 • 1911-1951

Καρτ ποστάλ και φωτογραφίες που αφορούν κυρίως στην Καλαματιανή οικογένεια Τσατσαρώνη κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, αλλά και στις οικογένειες Καλούλη, Παπαδέα, Σκλαβούνου, Φεραδούρου, Λαμπρόπουλου, Πρωίου κ.ά.

Κωνσταντόπουλος, Δημήτριος

Αρχείο Χρ. Κυδωνιέως

 • Αρχείο
 • 1889-1997

Ιδιωτική αλληλογραφία οικογένειας Κυδωνιέως (Νικολάου, Δημητρίου, Αγγελικής, Ελένης, Χρήστου) και ηλεκτρονικό αρχείο φωτογραφιών.

Κυδωνιέως, οικογένεια

ΑρχείοΤρύφωνα Κουικόγλου

 • GR GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.003.001
 • Αρχείο
 • 1923 ~ - 1985 ~

Κατάστιχα και φάκελοι με διάφορα έγγραφα, συναλλαγματικές, χαρτονομίσματα, φωτογραφίες κ.λπ. από την πολυσχιδή επιχειρηματική δραστηριότητα του Τρ. Κουικόγλου, καθώς και την εγκατάσταση της οικογένειάς του από τη Σπάρτη Μικράς Ασίας στο Ναύπλιο. Μαγνητοφωνημένη αυτοβιογραφία.

Κουικόγλου, Τρύφων

Κατάστιχο οικογένειας Βούρου (Χφ245)

 • GRGSA-CA- MAN058.01
 • Αρχείο
 • 1851-1883

Διπλογραφημένο κατάστιχο με λογαριασμούς κλάδου της οικογένειας Βούρου. Το πρώτο μέρος έχει χρήση βιβλίου ταμείου για την περίοδο 1851-1852. Το δεύτερο μέρος έχει χρήση γενικού καθολικού, με ονομαστικούς λογαριασμούς στο όνομα "Αντώνιος Βούρος (Παρίσι)", "Κληρονόμοι Βούρου", "Μαριώρα Π. Σκυλίτζη (Κωνσταντινούπολη)", "Μνημείον Ξ. Α. Βούρου" κ.ά. και καλύπτει την περίοδο 1881-1883. Στο κατάστιχο περιέχονται και δέκα λυτά συμβολαιογραφικά έγγραφα χωρίς προφανή σύνδεση με τα περιεχόμενά του.

Βούρου, οικογένεια

Κατάστιχο οικογένειας Ιαννακοπούλου-Δόξα (Χφ244)

 • GRGSA-CA- MAN001.63
 • Αρχείο
 • 1801-1889

Διπλογραφημένο ιδιωτικό κατάστιχο με λογαριασμούς. Το πρώτο μέρος αφορά λογαριασμούς του εμπόρου βαμβακιού, ενδυμάτων και σιτηρών Πολυχρονίου Ιαννακοπούλου-Δόξα, εγκαταστημένου στην Τεργέστη, με διάφορους Έλληνες εμπόρους στη Σμύρνη, το Λιβόρνο, την Τεργέστη και αλλού, και καλύπτει την περίοδο 1801 έως 1848. Το δεύτερο μέρος περιέχει ιδιωτικούς λογαριασμούς του γιου του Πέτρου Ιαννακοπούλου-Δόξα, κτηματία και σταφιδοπαραγωγού στην Πάτρα, και καλύπτει την περίοδο 1836 έως 1839. Αντίστροφα, στο τέλος του κατάστιχου, πατέρας και γιος σημειώνουν τις σημαντικές ημερομηνίες στη ζωή τους (γάμοι, γεννήσεις και βαπτίσεις τέκνων, θάνατοι) για την περίοδο 1801 έως 1889.

Ιαννακοπούλου-Δόξα, οικογένεια

Κώδικας Μαλαχιάδων (Ικαρία)

 • Αρχείο
 • 1713-1839

Δερματόδετος κώδικας από την Ικαρία. Περιέχει δικαιοπρακτικά έγγραφα της οικογένειας των Μαλαχιάδων.

Κώδικας οικογένειας Καρδάκη (Κεφαλονιά) (Χφ170)

 • GRGSA-CA- MAN024.01
 • Αρχείο
 • 1641-1754

Περιέχει: α) διάφορους λογαριασμούς οικογένειας Καρδάκη, από τη Θηναία (Θηνιά) της Κεφαλονιάς (1648-1754),
β) νοταριακές πράξεις, χρεωστικές ομολογίες και άλλα έγγραφα που αφορούν την ίδια οικογένεια (1641-1678).

Οικογενειακό αρχείο Λεωνίδα Μαλαχία

 • Αρχείο
 • 1737-1927

Φωτοτυπημένα ιδιωτικά έγγραφα της οικογένειας Μαλαχία. Διάφορα δικαιοπρακτικά έγγραφα, αγοραπωλησίες, δωρητήρια, προικοδοτήρια.

Συλλογή Ίνγκριντ Κουντουριώτη

 • GRGSA-YDR PRI039.02
 • Αρχείο
 • 1867-1986

9 ναυτικοί χάρτες, 3 οικογενειακά άλμπουμ φωτογραφιών, 29 ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες, 1 τρίπτυχο με 6 φωτογραφίες, απόκομμα εφημερίδας με το νεοκλασικό του Δ. Κουντουριώτη, 1 φύλλο της εφημερίδας "Ζακυνθιακή", 1 μεταλλική βάση κορνίζας, 2 επαγγελματικές κάρτες.

Κουντουριώτη, Ίνγκριντ

Συλλογή Βασιλείου Δημ. Σταμοκώστα

 • GR GRGSA-FTH COL007.01
 • Αρχείο

Αεροφωτογραφίες Φτέρης, οικογένεια Δημητρέσσα, Ηχογραφήσεις Φτεριωτών που πολέμησαν το 1940 στην Αλβανία, έγγραφα της καθημερινότητας των Φτεριωτών, συμβόλαια

Σταμοκώστας, Βασίλειος

Συλλογή Γιάννη Αναπλιώτη

 • GR GRGSA-MES COL002.01
 • Αρχείο
 • 1692-1980

Ποικίλο αρχειακό υλικό μεσσηνιακού ενδιαφέροντος (θέματα λαογραφικά, εκκλησιαστικά, αρχαιολογικά κ.ά.), συλλογή πληροφοριών και εγγράφων για οικογένειες Κουτήφαρη, Κουμουνδουράκη, Καπετανάκη, Κοντογιάννη και Κουτουμάνου, Παναγιώτη και Αριστοτέλη Μακρόπουλου, εφημερίδες, περιοδικά, φωτογραφίες.

Αναπλιώτης, Γιάννης

Συλλογή Δημήτριου Μαυριδερού

 • GRGSA-YDR PRI003.07
 • Αρχείο

Έγγραφα που αφορούν τον Αντώνιο Οικονόμου και δοκίμιο του βιβλίου ''Γενεαλογικά Σημειώματα'' σχετικά με το γένος Οικονόμου της Ύδρας.

Μαυριδερός, Δημήτριος

Συλλογή Δημήτριου Μαυριδερού

 • GRGSA-YDR PRI003.08
 • Αρχείο

Αντίγραφο της διαθήκης του σπετσιώτη Πέτρου Γουδή και δοκίμια του βιβλίου ''Γενεαλογική Μνήμη'' σχετικά με το γένος Γκίκα της Ύδρας.

Μαυριδερός, Δημήτριος

Συλλογή εγγράφων Γιάννη Μακρή

 • Αρχείο
 • 1812-1968

Δικαιοπρακτικά έγγραφα της οικογένειας (πωλητήρια, ανταλλακτικά συμβόλαια, συμβιβασμοί, αποφάσεις δικαστηρίων, υποθήκες κ.λπ.).

Μακρής, Γιάννης

Συλλογή εγγράφων οικογένειας Καψοκαβάδη (Κ64στ')

 • GRGSA-CA- COL035.01
 • Αρχείο
 • 1600-1913

Συλλογή εγγράφων που αναφέρονται στην οικογένεια Καψοκαβάδη από την Κέρκυρα:

 1. Σαράντα (40) επιδοτήρια δικαστικού κλητήρα, εκθέσεις εκτίμησης, αποδεικτικά επίδοσης, κλήσεις (από 11 Νοεμβρίου 1870 έως 4 Νοεμβρίου 1913)
 2. Εβδομηνταένα (71) συμβόλαια, προικοσύμφωνα, διαθήκες, ληξιαρχικές πράξεις των ετών 1600-1890 της κοινότητας Μπενίτσης Κέρκυρας αναφερόμενα στην οικογένεια Καψοκαβάδη.

Συλλογή Εγγράφων-Επιστολών & Επιστολικών Δελταρίων-Καρτ ποστάλ οικογένειας Νικολάου Χρυσογέλου

 • GRGSA-AIT COL. 34
 • Αρχείο
 • 1918-1957

Συλλογή εγγράφων, επιστολών, επιστολικών δελταρίων, καρτ ποστάλ κ.λπ. αφορώντων στην οικογένεια του επιφανούς δικηγόρου Μεσολογγίου Νικολάου Χρυσογέλου, έκδοση του Δημάρχου Μεσολογγίου Χρήστου Ευαγγελάτου με αφιέρωση στις αδελφές Χρυσογέλου Μαρία & Σίνα και έκδοση εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας του 1909

Χρυσογέλου, οικογένεια

Συλλογή Μαρίνας Αρβανίτη (Κ392)

 • GRGSA-CA- COL013.01
 • Συλλογή

Τριάντα πέντε (35) τεκμήρια της οικογένειάς της δωρήτριας Μαρίνας Αρβανίτη που απεικονίζουν:

 1. Φωτογραφίες μελών της οικογένειας, οικίας στις Σπέτσες,
 2. Καρτ ποσταλ,
 3. Ποικίλα οικογενειακά έγγραφα,
 4. Τιμητική πλακέτα.
  Επισυνάπτεται ψηφιακή σχηματική αναπαράσταση του υπό επεξεργασία γενεαλογικού δένδρου της οικογένειας (μορφότυπο pdf), μέλη της οποίας συμπεριλαμβάνονται στο ψηφιακό φωτογραφικό υλικό. Επίσης, ενημερωτικό σημείωμα με τεκμηρίωση του υλικού από τη δωρήτρια.

Αρβανίτη, Μαρίνα

Συλλογή Νίτσας Αγαθού

 • Αρχείο
 • 1887-1928

Τίτλοι ιδιοκτησίας οικογένειας, εργολαβικά πτυχία, συμβόλαια και έγγραφα του παππού της Δημ. Σαμαρά.

Συλλογή Νικόλαου Κωστόπουλου

 • GRGSA-YDR PRI054.01
 • Αρχείο
 • 1900-1930

Δύο (2) ασπρόμαυρες φωτογραφίες εποχής, που απεικονίζουν την υδραία Μαριγώ Κουτσουρίδα, μόνη της και με μέλη της οικογένειάς της.

Κωστόπουλος, Νικόλαος

Συλλογή Σωκράτη Μοναχού

 • Αρχείο
 • 1884-1960

Βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, προσωπικά έγγραφα οικογένειας Μενελάου Δ. Νικολάου και Αγροτικής Τράπεζας Σάμου, εφημερίδα "Ατλαντίς" 1912.

Μοναχός, Σωκράτης

Συλλογή Χαρίλαου Λιβανίδη

 • COL002
 • Συλλογή
 • 1799 - 1917

95 ελληνικά έγγραφα: ιδιωτική και εμπορική αλληλογραφία της οικογένειας Γκίνη από το Άργος Ορεστικό. ±1799-1917. 73 τουρκικά έγγραφα: τίτλοι ιδιοκτησίας και αποδείξεις πληρωμής φόρων 1838-1912.

Λιβανίδης, Χαρίλαος

Συλλογή Χρήστου Κυδωνιέως

 • Αρχείο
 • 1926-1979

Αλληλογραφία των Χρήστου, Φρίξου, Νίκου, Άγιδος Κυδωνιέως με τον πατέρα τους Δημήτρη, κάρτες, φωτογραφίες, έντυπα προγράμματα σπουδών πανεπιστημίου Φλόριντα.

Κυδωνιεύς, Χρήστος

Συλλογή Χρυσούλας Παράσχου-Συκιά

 • GRGSA-YDR PRI053.01
 • Αρχείο
 • 1939-2015

9 καρτ ποστάλ, 59 έγχρωμες φωτογραφίες, 41 παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Απεικονίζουν πρόσωπα της πολιτικής ζωής και μέλη της οικογένειας της δωρήτριας.

Συκιά-Παράσχου, Χρυσούλα